Ga naar de inhoud

Auteursrecht en externe bronnen

De content op deze website is gemaakt door Brenda Kookt, tenzij anders aangegeven. Bij content van externe bronnen wordt de bron vermeld. Beeld of tekst van Brenda Kookt mag alleen gebruikt worden met schriftelijke toestemming en met verwijzing naar brendakookt.nl.

Aan de content op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Reviews

Op Brenda Kookt verschijnen regelmatig reviews. Dit zijn artikelen over food gerelateerde producten die we hebben getest, geproefd of gelezen. Sommige producten kopen we zelf, andere producten hebben we al langer in bezit. Ook krijgen we producten toegestuurd van merken en bedrijven. Als we een product gekregen hebben, vermelden we dit altijd.

We vinden het belangrijk om eerlijk te zijn over geteste producten. We geven hierover te allen tijde onze eerlijke mening, ook als het minder positief is. Echter kiezen we er meestal voor om het niet te behandelen als we niet enthousiast zijn.

Advertorials

In recepten en blogposts kunnen merknamen voorkomen als het resultaat van een betaalde samenwerking.

Ik bepaal zelf met welke merken en bedrijven ik samenwerk. Hierdoor kies ik er bewust voor om alleen samen te werken met merken en bedrijven waar ik volledig achter sta.

Advertorials zijn geschreven artikelen waar we voor betaald krijgen. Zie het als een reclame-spot. Dit is ons inkomen en op deze manier kan Brenda Kookt blijven bestaan.

Wanneer het een advertorial betreft, staat er altijd bij het artikel vermeld dat het een samenwerking is.

De inhoud van de advertorial is door ons zelf geschreven. We bepalen zelf wat we wel en niet behandelen en plaatsen geen berichten over producten of merken die niet bij Brenda Kookt passen of waar we niet achter staan.